Πρότυπα της εταιρείας Cryos

Η Cryos International παραδίδει σπέρμα/ωάρια δότη σε πολλές χώρες. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές διαδικασίες επιλογής και διαλογής. Πέραν της εκτεταμένης μας πολιτικής ποιότητας, η Cryos International την χειρίζεται λειτουργώντας με διαφορετικά πρότυπα. Εάν κάποιος συγκεκριμένος δότης/κάποια συγκεκριμένη δωρεά απελευθερωθεί σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, αυτό σημαίνει ότι ο δότης και το σπέρμα/τα ωάρια έχουν επιλεγεί, εξεταστεί και απελευθερωθεί για κλινική χρήση στην εν λόγω χώρα/στις εν λόγω χώρες.

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα για να δείτε το πρότυπο ή χρησιμοποιήστε το μενού στα αριστερά: