Το Πρότυπο NYS

Όλοι οι δότες και όλες οι μονάδες έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και της πολιτικές εκτενούς διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας Cryos International για την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τη διαλογή  των δοτών. Όλες οι μονάδες, οι οποίες ανταποκρίνονται στο Πρότυπο NYS ανταποκρίνονται επίσης στις ειδικές απαιτήσεις της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και της Υπηρεσίας Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) που ισχύουν κατά τη στιγμή της δωρεάς, σε ό,τι αφορά τη διαλογή, την καραντίνα, την ηλικία και την ανωνυμία.