Το Πρότυπο UK

Όλοι οι δότες και όλες οι μονάδες έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και της πολιτικές εκτενούς διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας Cryos International για την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τη διαλογή των δοτών. Όλες οι μονάδες, οι οποίες ανταποκρίνονται στο UK Πρότυπο ανταποκρίνονται επίσης στις ειδικές απαιτήσεις της Βρετανοί που ισχύουν κατά τη στιγμή της δωρεάς, σε ό,τι αφορά τη διαλογή, την καραντίνα, την ηλικία και την ανωνυμία.