Παράδοση σε εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας

Παράδοση σε εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας

Για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Δανίας, η Cryos International Denmark δεν πραγματοποιεί πλέον απευθείας διανομές σπέρματος κατ' οίκον. Πραγματοποιούμε διανομές μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα ιστών, κλινικές γονιμότητας, τμήματα νοσοκομείων και εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας. 

Τι σημαίνει εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας; 

Ο ορισμός του εγκεκριμένου επαγγελματία υγείας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα θέλαμε να ελέγξετε τον ορισμό του επαγγελματία υγείας στη χώρα σας. Εάν είστε εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας, πρέπει να το επιβεβαιώσετε στην Cryos προτού εγκριθεί η παράδοση σπέρματος δότη. Αναρτήστε την άδεια ή/και το πιστοποιητικό σας ώστε να μας ενημερώσετε αν είστε κέντρο ιστών, κλινική γονιμότητας, τμήμα νοσοκομείου ή εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας.