Ανώνυμοι και Μη ανώνυμοι δότες σπέρματος

Στην Cryos, έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε μεταξύ Ανώνυμων και Μη ανώνυμων δοτών σπέρματος. Η απόφαση της επιλογής μεταξύ ενός Ανώνυμου και μη Ανώνυμου δότη είναι πολύ προσωπική και μπορεί να επηρεαστεί από τις προσωπικές προτιμήσεις, τις πεποιθήσεις και τη νομοθεσία της χώρας θεραπείας σας.

Όταν επιλέγετε δότη σπέρματος, μια από τις πρώτες σκέψεις σας πρέπει να είναι εάν θα διαλέξετε Ανώνυμο ή μη Ανώνυμο δότη. Αυτή η απόφαση μπορεί να βασίζεται σε ηθικές πεποιθήσεις ή προσωπικές περιστάσεις, αλλά μπορεί επίσης να εξαρτάται από τους νομικούς περιορισμούς στη χώρα θεραπείας σας.

Ανώνυμοι και Μη ανώνυμοι δότες σπέρματος

Ακόμα και μετά από 30 χρόνια ύπαρξης της δωρεάς σπέρματος, το ζήτημα σχετικά με την ανωνυμία ή μη ανωνυμία του δότη εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων σε όλον τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες χώρες επιτρέπουν τη χρήση τόσο Ανώνυμων όσο και Μη ανώνυμων δοτών, ενώ άλλες χώρες επιτρέπουν μόνο τη μία εκ των δύο επιλογών.

Για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τους κανόνες, προτείνουμε να ελέγξετε τη νομοθεσία της χώρας θεραπείας σας πριν επιλέξετε δότη. Συνήθως, η κλινική γονιμότητας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τον ισχύοντα κανονισμό. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Cryos.

Ούτε οι Ανώνυμοι ούτε οι Μη ανώνυμοι δότες έχουν γονικά δικαιώματα στα παιδιά δότη και έχουν συμφωνήσει να μην επιδιώκουν την επικοινωνία με τα παιδιά δότη.

Ανώνυμος δότης

Ο δότης έχει αποφασίσει ο ίδιος να είναι ανώνυμος. Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν Ανώνυμο δότη, και αν επιλέξετε Ανώνυμο δότη, δεν θα λάβετε ποτέ περισσότερες πληροφορίες για εκείνον εκτός από αυτές που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στο προφίλ δότη. Η Cryos δεν θα αποκαλύψει ποτέ την ταυτότητα του δότη.

Ο δότης έχει αποφασίσει ο ίδιος να είναι ανώνυμος και έχει συμφωνήσει να μην επικοινωνήσει με τα πιθανά παιδιά δότη. Επίσης, ο πελάτης συμφωνεί μέσω των Όρων σύμβασης, να μην επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον δότη στο μέλλον.

Ωστόσο, το σπέρμα δότη εμπεριέχει DNA και συνεπώς, υπάρχει πάντα η πιθανότητα οι δότες, οι πελάτες και τα παιδιά να μπορούν να εντοπίσουν ή να εντοπιστούν μέσω ανάλυσης DNA, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα.

Γιατί να επιλέξω Ανώνυμο δότη;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε να επιλέξετε έναν Ανώνυμο δότη. Ενδεχομένως να μην θέλετε να γνωρίζετε πολλά σχετικά με τον δότη ή να μην επιθυμείτε να τον γνωρίσει το παιδί σας στο μέλλον. Ορισμένες οικογένειες ίσως να θεωρούν τη δωρεά σπέρματος ως ένα μέσο να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να αποκτήσουν οικογένεια και δεν επιθυμούν να έχει ο δότης στο μέλλον κάποιον ρόλο στη ζωή του παιδιού. Άλλοι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν μόνο ανάμεσα σε Μη ανώνυμους δότες λόγω των κανονισμών της χώρας τους. Ανεξάρτητα από τον λόγο, η απόφαση είναι πολύ προσωπική και μόνο εσείς γνωρίζετε ποια είναι η σωστή επιλογή για εσάς.

Μη ανώνυμος δότης

Ένας Μη ανώνυμος δότης μπορεί να αναγνωρισθεί και το παιδί δότη θα έχει την επιλογή να λάβει πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τον δότη όταν ενηλικιωθεί, όταν ενηλικιωθεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας σας. Ο δότης έχει επιλέξει να είναι Μη ανώνυμος δότης και έχει συμφωνήσει να επικοινωνήσουν μαζί του τα δικά του παιδιά δότη. Ακόμα και όταν ο δότης έχει συμφωνήσει ότι είναι διαθέσιμος για επικοινωνία, η Cryos δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν ο δότης αλλάξει γνώμη και δεν είναι διαθέσιμος στο μέλλον.

Όταν το παιδί ενηλικιωθεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας σας, θα έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τον δότη από την Cryos σχετικά με τον δότη και στη συνέχεια να αποφασίσει εάν επιθυμεί να επικοινωνήσει.

Για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον δότη, το παιδί θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι είναι το αποτέλεσμα θεραπείας με σπέρμα δότη από συγκεκριμένο Μη ανώνυμο δότη της Cryos.

Ο δότης από την άλλη, δεν θα λάβει ποτέ καμία πληροφορία σχετικά με εσάς ως πελάτη ή το παιδί δότη. Συνεπώς, εξαρτάται αποκλειστικά από την επιθυμία του παιδιού να επιδιώξει ή όχι επικοινωνία με τον δότη. 

Γιατί να επιλέξω Μη ανώνυμο δότη;

Ο λόγος για την επιλογή ενός Μη ανώνυμου δότη σπέρματος διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένας από τους λόγους μπορεί να είναι ότι δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να αποφασίσει αν θα προσεγγίσει ή όχι τον δότη στο μέλλον.

Επιλέγοντας έναν Μη ανώνυμο δότη, το παιδί έχει τη δυνατότητα να μάθει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δότη από εκείνες που περιλαμβάνονται στο προφίλ δότη.

Για ορισμένα παιδιά δότη, είναι σημαντικό να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με τη γενετική τους κληρονομιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή ενός Μη ανώνυμου δότη θα βοηθήσει πολύ το παιδί. Άλλα παιδιά δότη μπορεί να μην θελήσουν ποτέ να επικοινωνήσουν με τον δότη, παρόλο που ενδέχεται να εκτιμούν το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Η απόφαση του δότη

Όταν ένας δότης ξεκινάει να κάνει δωρεά σπέρματος στην Cryos, επιλέγει εάν επιθυμεί να είναι Ανώνυμος ή μη Ανώνυμος δότης. Μόλις αποφασίσει, η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.

Ο δότης λαμβάνει πλήρη ενημέρωση που θα τον βοηθήσει σε αυτή την απόφαση. Έχει επίσης τη δυνατότητα να συζητήσει την επιλογή του με τους έμπειρους Συντονιστές δοτών, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει πλήρως τις συνέπειες της επιλογής του.

Είναι πολύ σημαντικό για την Cryos, ο κάθε δότης να κατανοήσει και να νιώθει άνετα με την απόφασή του, καθώς θα έχει συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τα παιδιά δότη.