Τι είναι η Κράτηση ποσόστωσης

Στις περισσότερες χώρες ισχύει μία μέγιστη ποσόστωση εγκυμοσύνης ανά δότη, η οποία περιορίζει τον αριθμό των εγκυμοσύνων, των βρεφών ή των οικογενειών για τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος δότης σε μία χώρα. Η ποσόστωση αυτή ονομάζεται ποσόστωση εγκυμοσύνης. Σε ορισμένες χώρες είναι υποχρεωτική η Κράτηση ποσόστωσης.

Η Κράτηση ποσόστωσης είναι μια διασφάλιση για εσάς, που έχετε το δικαίωμα απόκτησης οικογένειας ή εγκυμοσύνης στη συνολική ποσόστωση της χώρας. Η Κράτηση ποσόστωσης εγγυάται επίσης ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπέρμα από τον ίδιο δότη καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας και για μελλοντική θεραπεία (για αμφιθαλή αδέλφια*). Ακόμα και αν η τοπική ποσόστωση καλυφθεί εντωμεταξύ, εσείς διατηρείτε ακόμα την Κράτηση ποσόστωσής σας.

Σας προτείνουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να κρατήσετε φιαλίδια, εάν θέλετε να έχετε δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο δότη για μελλοντικά αδέλφια.

Εάν η Κράτηση ποσόστωσης είναι υποχρεωτική στη χώρα σας, θα προστεθεί αυτόματα στο καλάθι όταν προσθέσετε φιαλίδια.

Τι είναι η Κράτηση ποσόστωσης

Τιμές και επιστροφή χρημάτων

Η τιμή για την Κράτηση ποσόστωσης εξαρτάται από την ανωνυμία του δότη:

  • Κράτηση ποσόστωσης για Ανώνυμο δότη: 200 EUR χωρίς ΦΠΑ
  • Κράτηση ποσόστωσης για Μη ανώνυμο δότη: 350 EUR χωρίς ΦΠΑ

Η αξία της Κράτησης ποσόστωσης επιστρέφεται πλήρως, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η εγκυμοσύνη και δεν απομένουν φιαλίδια ή έμβρυα για μελλοντικές θεραπείες.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων για την Κράτηση ποσόστωσής σας, συνδεθείτε στο προφίλ σας.

*Στη Νορβηγία, η ποσόστωση εγκυμοσύνης ανέρχεται σε 8 παιδιά σε 6 οικογένειες, και για κάθε εγκυμοσύνη απαιτείται μία κράτηση ποσόστωσης. Δείτε τους κανονισμούς για ‘Barnrett’.