Έλεγχος δότη

Όλοι οι δωρητές και ολες οι μονάδες έχουν επιλεγεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και της πολιτικές εκτενούς διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας Cryos International για την πρόσληψη, την αξιολόγηση και τη διαλογή των δωρητών.

Όλες οι μονάδες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε κάποιο Πρότυπο της εταιρείας Cryos, ανταποκρίνονται επίσης στις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της δωρεάς, σε ό,τι αφορά τη διαλογή, την καραντίνα, την ηλικία και την ανωνυμία. Διαβάστε περισσότερα για τα Συχνά Απαντώμενα Ερωτήματα που αφορούν τα Πρότυπα.

Οι υποψήφιοι δωρητές συμπληρώνουν ένα πλήρες ιατρικό ερωτηματολόγιο και συμμετέχουν σε συνέντευξη με καθορισμένες ερωτήσεις που αποσκοπούν στην απόρριψη των υποψηφίων με επικίνδυνη συμπεριφορά και συμπτώματα της νόσου.

Επιπλέον, πραγματοποιείται λεπτομερής φυσική εξέταση του υποψηφίου και τα δείγματα αίματος και ούρων ελέγχονται για μια σειρά κληρονομικών και μολυσματικών νόσων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής για το εν λόγω Πρότυπο. Οι υποψήφιοι με οικογενειακό ιστορικό σοβαρών κληρονομικών σωματικών και διανοητικών ασθενειών απορρίπτονται. Επιπλέον, οι δωρητές ελέγχονται για φυσιολογικό καρυότυπο.

Τέλος, διενεργείται αξιολόγηση της υγείας πριν από την έγκριση του υποψηφίου. Οι εγκεκριμένοι δότες εξετάζονται για λοιμώδη νοσήματα σε συνεχή βάση και για όλη τη διάρκεια της περιόδου δωρεάς.

Παρόλη αυτή την ενδελεχή διαδικασία επιλογής και διαλογής, ο κίνδυνος απόκτησης παιδιού με ιατρική πάθηση δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Ένα Summary of Records, το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα της εξέτασης και τυπικές πληροφορίες αποδέσμευσης, επισυνάπτεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και περιλαμβάνεται επίσης σε όλες τις αποστολές. Το Summary of Records ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Πώς διαχειριζόμαστε την ανακάλυψη μιας γενετικής πάθησης σε έναν δότη ή σε ένα παιδί:

Ανακάλυψη και αναφορά μιας νόσου δότη ή παιδιού από δότη στην Cryos

Το σπέρμα του δότη αποσύρεται αμέσως και αναστέλλεται η δυνατότητα χρήσης του κατά τη διάρκεια των αναλύσεων και των διερευνήσεων. Δεν είναι δυνατή η αποστολή σπέρματος από αυτόν τον δότη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ανάλυση

Πόρισμα:
Ο δότης δεν μπορεί να είναι η αιτία — το σπέρμα του δότη καθίσταται και πάλι διαθέσιμο

Πόρισμα: Ο δότης μπορεί να είναι η αιτία — η διερεύνηση συνεχίζεται

Η πάθηση καταγράφεται στα αρχεία του δότη και στη Σύνοψη καταγραφών. Απαιτείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση πριν από τη χρήση. Η αποστολή σπέρματος του συγκεκριμένου δότη είναι δυνατή μόνο για δεύτερο παιδί.

Πόρισμα:
Ο δότης δεν μπορεί να είναι η αιτία — το σπέρμα του δότη καθίσταται και πάλι διαθέσιμο