Κράτηση Ποσόστωσης

Η κράτηση ποσόστωσης σάς εγγυάται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο δότη καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας, καθώς και για αμφιθαλή αδέλφια*, ακόμη και αν έχουν καλυφθεί οι τοπικές ποσοστώσεις από την πρώτη σας αγορά. Μην ξεχάσετε να κάνετε κράτηση φιαλιδίων για αμφιθαλή αδέλφια.

Στην ενότητα Αναζήτηση δότη μπορείτε να ελέγξετε εάν για τη χώρα στην οποία θα πραγματοποιήσετε τη θεραπεία σας απαιτείται κράτηση ποσόστωσης. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τη χώρα διαμονής σας και τη χώρα όπου θα πραγματοποιήσετε τη θεραπεία σας.

Η τιμή για την κράτηση ποσόστωσης εξαρτάται από την ανωνυμία του δότη.

Κράτηση ποσόστωσης για ανώνυμο δότη: EUR 200
Κράτηση ποσόστωσης για μη-ανώνυμο δότη: EUR 350

Η κράτηση ποσόστωσης επιστρέφεται πλήρως εάν δεν επιτευχθεί εγκυμοσύνη. Για να ακυρώσετε την κράτηση της ποσόστωσής σας, πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι δεν είστε έγκυος και ότι δεν έχετε αφήσει καλαμάκια ή έμβρυα για μελλοντικές θεραπείες.

Αν θέλετε να επιστρέψετε χρήματα, παρακαλείστε να συνδεθείτε στο προφίλ σας.

Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Cryos αν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

*Στη Νορβηγία απαιτείται κράτηση ποσόστωσης για κάθε εγκυμοσύνη, καθώς η ποσόστωση εγκυμοσύνης είναι 8 παιδιά σε 6 οικογένειες. Βλέπε τους κανόνες για Barnrett.