Παράδοση σε εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας

Παράδοση σε εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας

Για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Δανίας, η Cryos International Denmark δεν πραγματοποιεί πλέον απευθείας διανομές σπέρματος κατ' οίκον. Πραγματοποιούμε διανομές μόνο σε εγκεκριμένα κέντρα ιστών, κλινικές γονιμότητας, τμήματα νοσοκομείων και εγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας. Επομένως, αν συμμορφώνεστε με τον ορισμό του εγκεκριμένου επαγγελματία υγείας, η Cryos International Denmark μπορεί να προχωρήσει σε κατ' οίκον διανομή.

Τι σημαίνει εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας; 

Ο ορισμός του εγκεκριμένου επαγγελματία υγείας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα θέλαμε να ελέγξετε τον ορισμό του επαγγελματία υγείας στη χώρα σας. Εάν είστε εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας, πρέπει να το επιβεβαιώσετε στην Cryos προτού εγκριθεί η παράδοση σπέρματος δότη. Αναρτήστε την άδεια ή/και το πιστοποιητικό σας ώστε να μας ενημερώσετε αν είστε κέντρο ιστών, κλινική γονιμότητας, τμήμα νοσοκομείου ή εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας.

Εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας στη Δανία - παράδειγμα 

Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Δανίας, ο εγκεκριμένος επαγγελματίας υγείας ορίζεται ως πρόσωπο με γραπτή άδεια ως τεκμήριο εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας. Η άδεια συνεπάγεται ευθύνες, δικαιώματα και καθήκοντα για την εκτέλεση επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  

Στη Δανία, εγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας είναι οι εξής: 

 • Γιατροί
 • Οδοντίατροι 
 • Χειροπράκτες 
 • Νοσηλευτές  
 • Μαίες  
 • Εργοθεραπευτές  
 • Φυσικοθεραπευτές 
 • Επιστήμονες βιοϊατρικών εργαστηρίων 
 • Κλινικοί διαιτολόγοι  
 • Τεχνολόγοι ακτινολόγοι  
 • Κλινικοί οδοντοτεχνίτες
 • Οπτικοί  
 • Οπτομέτρες  
 • Ποδίατροι
 • Βοηθοί νοσηλευτές 

Ελέγξτε τον ορισμό που ισχύει στη χώρα σας για τον εγκεκριμένο επαγγελματία υγείας. Μπορεί να ισχύει ο ίδιος ορισμός. 
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Πηγή: