Παραγγελία σπέρματος δότη

Προτού παραγγείλετε σπέρμα δότη, μπορείτε να επιλέξετε τον αγαπημένο σας δότη. Ξεκινήστε με την εκτέλεση αναζήτησης. Για να κάνετε την αναζήτηση ευκολότερη, μπορείτε να περιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης, όσο το δυνατόν περισσότερο - π. χ. πρότυπο, προφίλ και τύπο.

Θα πρέπει να αναζητήσετε δότες σπέρματος που είναι σχετικοί με τα κριτήρια αναζήτησης. Αν, για παράδειγμα, πρόκειται να λάβετε θεραπεία σε κλινική, είναι σημαντικό να επιλέξετε πρότυπα τα οποία η κλινική επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει. Θυμηθείτε να ελέγξετε επίσης την ποσόστωση εγκυμοσύνης. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την αναζήτηση επιλέγοντας ανώνυμο ή μη ανώνυμο δότη. Άλλες ερωτήσεις ενδέχεται να σχετίζονται με την ποιότητα, την ποσότητα παραγγελίας, με το αν πρόκειται να κάνετε κράτηση για μεταγενέστερη χρήση και το πότε και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παράδοση. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σημεία για να σας καθοδηγήσουν στις αποφάσεις που χρειάζεται να λάβετε πριν παραγγείλετε.

1. Ποιο πρότυπο;

Αν η αγωγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο δότης και το σπέρμα δότη πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις του νοσοκομείου της χώρας καταγωγής. Με άλλα λόγια, αυτό που ονομάζουμε Πρότυπο. Αν η μορφή της θεραπείας είναι γονιμοποίηση στο σπίτι, δεν σας απασχολεί το πρότυπο. Η Cryos αποστέλλει σπέρμα δότη όλο τον κόσμο και δεδομένου του ότι πολλές χώρες έχουν διαφορετικές διαδικασίες επιλογής, ελέγχου, τεκμηρίωσης και έγκρισης, ένας δότης σπέρματος ενδέχεται να υποβληθεί σε επεξεργασία και το σπέρμα δότη να κυκλοφορήσει σύμφωνα με διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς.

Αν η αγωγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στο νοσοκομείο σχετικά με το αν υπάρχουν απαιτήσεις ή συστάσεις σχετικά με πρότυπα, την ποιότητα, τον τύπο, την παράδοση ή άλλες προϋποθέσεις.

2. Ποιος τύπος δότη σπέρματος και ποιο προφίλ;

Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε ποιον τύπο δότη σπέρματος και προφίλ επιθυμείτε. Εάν λαμβάνεται θεραπεία σε κλινική, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί κανόνες, καθώς ορισμένες χώρες έχουν απαγορεύσει την θεραπεία με ορισμένους τύπους δοτών σπέρματος. Αν η μορφή της θεραπείας είναι γονιμοποίηση στο σπίτι, δεν χρειάζεται να σας απασχολούν αυτοί οι κανονισμοί.

Διατίθενται οι παρακάτω τύποι:

 • Ανώνυμος + βασικό προφίλ
 • Ανώνυμος + εκτεταμένο προφίλ
 • Ανώνυμος + εκτεταμένο προφίλ
 • Μη ανώνυμος + εκτεταμένο προφίλ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες σχετικά με τους τύπους δότη σπέρματος εδώ.

3. Βρείτε τον δικό σας δότη σπέρματος!

Τώρα μπορείτε να βρείτε τον αγαπημένο σας δότη σπέρματος. Περιορίστε την αναζήτησή σας όσο το δυνατόν περισσότερο, ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ, τον τύπο και το πρότυπο.

Μπορείτε να δηλώσετε τους αγαπημένους σας δότες, επιλέγοντας στο πλαίσιο την ένδειξη «Προσθήκη στους αγαπημένους» αφού δείτε τα στοιχεία του δότη. Κατά τη διενέργεια επόμενων αναζητήσεων, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση κατά προτεραιότητα μόνο των αγαπημένων σας δωρητών απενεργοποιώντας την επιλογή «Εμφάνιση μόνο των αγαπημένων».

4. Ποσοστά εγκυμοσύνης και κρατήσεις ποσόστωσης

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει καλυφθεί το ποσοστό εγκυμοσύνης για τον δότη σπέρματος. Για να αναζητήσετε δότες από μία επιλεγμένη χώρα όπου δεν έχει καλυφθεί ακόμη το ποσοστό εγκυμοσύνης, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε πληκτρολογώντας τη χώρα διαμονής σας και τη χώρα θεραπείας.

Για ορισμένες χώρες απαιτείται κράτηση ποσόστωσης για να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνονται τα τοπικά όρια εγκυμοσύνης. Όταν κάνετε κράτηση ποσόστωσης, διατηρείτε το δικαίωμα για μία πιθανή εγκυμοσύνη από σπέρμα ενός συγκεκριμένου δότη.

5. Ποιον τύπο και ποια ποιότητα σπέρματος δότη;

Μπορείτε τώρα να αποφασίσετε την ποιότητα του σπέρματος (MOT) που θέλετε. Ο τύπος straw που επιλέγετε (ICI ή IUI) πρέπει να είναι σύμφωνος με τη μορφή της θεραπείας σας:

 • ICI: Περιέχει μη καθαρισμένα σπερματοζωάρια, που αναφέρονται επίσης και ως πρώτο σπέρμα. Χρησιμοποιείται για κολπική και ενδοτραχηλική τεχνητή γονιμοποίηση ή, μετά από μια διαδικασία καθαρισμού, για ενδομήτρια σπερματέγχυση.
 • IUI: Περιέχει καθαρά σπερματοζωάρια, που αναφέρονται επίσης και ως παρασκευασμένο σπέρμα. Χρησιμοποιείται για ενδομήτρια σπερματέγχυση (τεχνητή γονιμοποίηση απευθείας μέσα στη μήτρα) ή για θεραπεία IVF.
 • MOT: Συντομογραφία για την «κινητικότητα», δηλαδή τον αριθμό των κινητήριων (κινητών) σπερματοζωαρίων ανά ml. Για παράδειγμα, «MOT10» σημαίνει ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια κινητήρια σπερματοζωάρια ανά ml μετά την απόψυξη.

6. Πόσο σπέρμα δότη πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Για σπερματέγχυση στο σπίτι

Έτοιμες μονάδες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) και ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Συνιστούμε τη χρήση 2 x ICI ή IUI παγιετών (straws) MOT10, δηλ. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μονάδες με κινητικότητα MOT10 ή μεγαλύτερη (MOT).

Μονάδες με MOT5 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Εάν η χρονομέτρηση είναι σωστή, δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες από μια γονιμοποίηση ανά κύκλο. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα κιτ δοκιμών ωορρηξίας στα ούρα που παρέχεται από οποιοδήποτε φαρμακείο. Ακολουθήστε τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Για IUIστην κλινική


 • Έτοιμες παγιέτες ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI-ready straws):
  Συνιστούμε τη χρήση 1 x παγιέτας ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) MOT10 ανά θεραπευτική αγωγή. Μονάδες με χαμηλότερη ή υψηλότερη κινητικότητα από MOT10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή της κλινικής σας πριν να κάνετε την παραγγελία σας. 

 • Παγιέτες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI-straws):
  Παγιέτες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να γίνει επεξεργασία του σπέρματος στην κλινική σας πριν από τη θεραπευτική αγωγή. Μετά την προετοιμασία, συνιστούμε 5 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια για θεραπεία με IUI.

  Συνιστούμε τη χρήση 4 x ICI MOT5, 2 x ICI MOT10 ή 1 x ICI MOT20 παγιέτας ή υψηλότερη κινητικότητα ανά θεραπευτική αγωγή. Δεν συνιστούμε τη χρήση της μεθόδου της κολύμβησης για σπέρμα δότη, το οποίο έχει καταψυχθεί. Εάν πρόκειται να γίνει επεξεργασία σπέρματος δότη ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) με τη χρήση της μεθόδου της κολύμβησης, θα πρέπει να χρησιηοποιήσετε 2 x ICI MOT20 παγιέτες ή υψηλότερη ποιότητα ανά θεραπευτική αγωγή.
  Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή της κλινικής σας πριν να κάνετε την παραγγελία σας.

Για IVFκαι ICSI σε κλινική

Έτοιμες μονάδες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) και ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Συνιστούμε τη χρήση 1 x MOT5. Μονάδεςμε υψηλότερη κινητικότα από MOT5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή της κλινικής σας πριν να κάνετε την παραγγελία σας.

7. Θα πρέπει να παραγγείλω αμέσως ή μπορώ να περιμένω;

Όταν παραγγέλνετε σπέρμα δότη, μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε για παράδοση ή/και κράτηση/αγορά του σπέρματος δότη, που μπορούμε και αποθηκεύσουμε για εσάς. Αυτό διασφαλίζει ότι τα straw δότη είναι διαθέσιμα για ενδεχόμενη παράδοση και θεραπεία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Εάν θέλετε να είστε σίγουροι ότι λαμβάνετε σπέρμα από τον αγαπημένο σας δότη σπέρματος, πρέπει να κάνετε κράτηση αμέσως! Όχι μόνο για μια θεραπεία, αλλά για όλες τις θεραπείες. Επίσης για αδέλφια. Μην διατρέχετε τον κίνδυνο εξάντλησης του σπέρματος δότη.

Πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αποστολής. Μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία αποστολής κατά την ηλεκτρονική παραγγελία.

8. Πότε και πώς επιθυμώ την αποστολή;

Όταν παραγγέλνετε σπέρμα δότη πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αποστολής, την οποία μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας ηλεκτρονικά, αρκετά έγκαιρα ώστε να βεβαιωθείτε ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα πριν από τη γονιμοποίηση/θεραπεία. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ παράδοσης με ξηρό πάγο ή δοχείο αζώτου. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Παράδοση του σπέρματος δότη.

9. Όταν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε

Αρχίστε την ηλεκτρονική παραγγελία εδώ: Αναζήτηση δότη
Δείτε επίσης τους Όρους της Σύμβασης.

Βρήκατε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας;

Αν όχι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Cryos επικοινωνεί στις ακόλουθες γλώσσες: σκανδιναβικός, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανικά και ιταλική.