Παραγγελία σπέρματος δότη

Προτού παραγγείλετε σπέρμα δότη, μπορείτε να επιλέξετε τον αγαπημένο σας δότη. Ξεκινήστε με την εκτέλεση αναζήτησης. Για να κάνετε την αναζήτηση ευκολότερη, μπορείτε να περιορίσετε τα κριτήρια αναζήτησης, όσο το δυνατόν περισσότερο - π. χ. πρότυπο, προφίλ και τύπο.

Θα πρέπει να αναζητήσετε δότες σπέρματος που είναι σχετικοί με τα κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας επιλέγοντας τα σωστά πρότυπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ο επαγγελματίες υγείας σας. Θυμηθείτε να ελέγξετε επίσης την ποσόστωση εγκυμοσύνης. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την αναζήτηση επιλέγοντας ανώνυμο ή μη ανώνυμο δότη. Άλλες ερωτήσεις ενδέχεται να σχετίζονται με την ποιότητα, την ποσότητα παραγγελίας, με το αν πρόκειται να κάνετε κράτηση για μεταγενέστερη χρήση και το πότε και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παράδοση. Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σημεία για να σας καθοδηγήσουν στις αποφάσεις που χρειάζεται να λάβετε πριν παραγγείλετε.

1. Ποιο πρότυπο;

Αν η αγωγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί από έναν επαγγελματία υγείας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο δότης και το σπέρμα δότη πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις του επαγγελματία υγείας στη χώρα σας. Με άλλα λόγια, αυτό που ονομάζουμε Πρότυπο. Η Cryos αποστέλλει σπέρμα δότη όλο τον κόσμο και δεδομένου του ότι πολλές χώρες έχουν διαφορετικές διαδικασίες επιλογής, ελέγχου, τεκμηρίωσης και έγκρισης, ένας δότης σπέρματος ενδέχεται να υποβληθεί σε επεξεργασία και το σπέρμα δότη να κυκλοφορήσει σύμφωνα με διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς.

Σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στον επαγγελματία υγείας σχετικά με το αν υπάρχουν απαιτήσεις ή συστάσεις σχετικά με πρότυπα, την ποιότητα, τον τύπο, την παράδοση ή άλλες προϋποθέσεις.

2. Ποιος τύπος δότη σπέρματος και ποιο προφίλ;

Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε ποιον τύπο δότη σπέρματος και προφίλ επιθυμείτε. Εάν λαμβάνεται θεραπεία γονιμότητας από επαγγελματία υγείας , ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί κανόνες, καθώς ορισμένες χώρες έχουν απαγορεύσει την θεραπεία με ορισμένους τύπους δοτών σπέρματος. 

Διατίθενται οι παρακάτω τύποι:

 • Ανώνυμος + βασικό προφίλ
 • Ανώνυμος + εκτεταμένο προφίλ
 • Ανώνυμος + εκτεταμένο προφίλ
 • Μη ανώνυμος + εκτεταμένο προφίλ

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες σχετικά με τους τύπους δότη σπέρματος εδώ.

3. Βρείτε τον δικό σας δότη σπέρματος!

Τώρα μπορείτε να βρείτε τον αγαπημένο σας δότη σπέρματος. Περιορίστε την αναζήτησή σας όσο το δυνατόν περισσότερο, ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ, τον τύπο και το πρότυπο.

Μπορείτε να δηλώσετε τους αγαπημένους σας δότες, επιλέγοντας στο πλαίσιο την ένδειξη «Προσθήκη στους αγαπημένους» αφού δείτε τα στοιχεία του δότη. Κατά τη διενέργεια επόμενων αναζητήσεων, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση κατά προτεραιότητα μόνο των αγαπημένων σας δωρητών απενεργοποιώντας την επιλογή «Εμφάνιση μόνο των αγαπημένων».

4. Ποσοστά εγκυμοσύνης και κρατήσεις ποσόστωσης

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι δεν έχει καλυφθεί το ποσοστό εγκυμοσύνης για τον δότη σπέρματος. Για να αναζητήσετε δότες από μία επιλεγμένη χώρα όπου δεν έχει καλυφθεί ακόμη το ποσοστό εγκυμοσύνης, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε πληκτρολογώντας τη χώρα διαμονής σας και τη χώρα θεραπείας.

Για ορισμένες χώρες απαιτείται κράτηση ποσόστωσης για να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνονται τα τοπικά όρια εγκυμοσύνης. Όταν κάνετε κράτηση ποσόστωσης, διατηρείτε το δικαίωμα για μία πιθανή εγκυμοσύνη από σπέρμα ενός συγκεκριμένου δότη.

5. Ποιον τύπο και ποια ποιότητα σπέρματος δότη;

Μπορείτε τώρα να αποφασίσετε την ποιότητα του σπέρματος (MOT) που θέλετε. Ο τύπος straw που επιλέγετε (ICI ή IUI) πρέπει να είναι σύμφωνος με τη μορφή της θεραπείας σας:

 • ICI: Περιέχει μη καθαρισμένα σπερματοζωάρια, που αναφέρονται επίσης και ως πρώτο σπέρμα. Χρησιμοποιείται για κολπική και ενδοτραχηλική τεχνητή γονιμοποίηση ή, μετά από μια διαδικασία καθαρισμού, για ενδομήτρια σπερματέγχυση.
 • IUI: Περιέχει καθαρά σπερματοζωάρια, που αναφέρονται επίσης και ως παρασκευασμένο σπέρμα. Χρησιμοποιείται για ενδομήτρια σπερματέγχυση (τεχνητή γονιμοποίηση απευθείας μέσα στη μήτρα) ή για θεραπεία IVF.
 • MOT: Συντομογραφία για την «κινητικότητα», δηλαδή τον αριθμό των κινητήριων (κινητών) σπερματοζωαρίων ανά ml. Για παράδειγμα, «MOT10» σημαίνει ότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια κινητήρια σπερματοζωάρια ανά ml μετά την απόψυξη.

6. Πόσο σπέρμα δότη πρέπει να χρησιμοποιήσω;

 

Για IUI


 • Έτοιμες παγιέτες ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI-ready straws):
  Συνιστούμε τη χρήση 1 x παγιέτας ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) MOT10 ανά θεραπευτική αγωγή. Μονάδες με χαμηλότερη ή υψηλότερη κινητικότητα από MOT10 μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή του επαγγελματία υγείας σας πριν να κάνετε την παραγγελία σας. 

 • Παγιέτες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI-straws):
  Παγιέτες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να γίνει επεξεργασία του σπέρματος στην κλινική ή το νοσοκομείο σας πριν από τη θεραπευτική αγωγή. Μετά την προετοιμασία, συνιστούμε 5 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια για θεραπεία με IUI.

  Συνιστούμε τη χρήση 4 x ICI MOT5, 2 x ICI MOT10 ή 1 x ICI MOT20 παγιέτας ή υψηλότερη κινητικότητα ανά θεραπευτική αγωγή. Δεν συνιστούμε τη χρήση της μεθόδου της κολύμβησης για σπέρμα δότη, το οποίο έχει καταψυχθεί. Εάν πρόκειται να γίνει επεξεργασία σπέρματος δότη ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) από έναν επαγγελματία υγείας με τη χρήση της μεθόδου της κολύμβησης, θα πρέπει να χρησιηοποιήσετε 2 x ICI MOT20 παγιέτες ή υψηλότερη ποιότητα ανά θεραπευτική αγωγή.
  Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή του επαγγελματία υγείας σας πριν να κάνετε την παραγγελία σας.

Για IVFκαι ICSI σε κλινική

Έτοιμες μονάδες ενδοτραχηλικής σπερματέγχυσης (ICI) και ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Συνιστούμε τη χρήση 1 x MOT5. Μονάδεςμε υψηλότερη κινητικότα από MOT5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή του επαγγελματία υγείασας πριν να κάνετε την παραγγελία σας.

7. Θα πρέπει να παραγγείλω αμέσως ή μπορώ να περιμένω;

Όταν παραγγέλνετε σπέρμα δότη, μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε για παράδοση ή/και κράτηση/αγορά του σπέρματος δότη, που μπορούμε και αποθηκεύσουμε για εσάς. Αυτό διασφαλίζει ότι τα straw δότη είναι διαθέσιμα για ενδεχόμενη παράδοση και θεραπεία σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Εάν θέλετε να είστε σίγουροι ότι λαμβάνετε σπέρμα από τον αγαπημένο σας δότη σπέρματος, πρέπει να κάνετε κράτηση αμέσως! Όχι μόνο για μια θεραπεία, αλλά για όλες τις θεραπείες. Επίσης για αδέλφια. Μην διατρέχετε τον κίνδυνο εξάντλησης του σπέρματος δότη.

Αν είναι εφικτό, πραγματοποιήστε την παραγγελίας σας τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποστολής. Διαφορετικά, θα προστεθεί στην παραγγελία σας επιπλέον χρέωση άμεσης παράδοσης. Μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία αποστολής κατά την ηλεκτρονική παραγγελία σας. Βεβαιωθείτε πως η παράδοση θα γίνει το αργότερο την ημέρα πριν τη γονιμοποίηση/θεραπεία. Έχετε δύο επιλογές παράδοσης: σε κιβώτιο με ξηρό πάγο ή σε δοχείο αζώτου. Διαβάστε περισσότερα εδώ: Παράδοση του σπέρματος δότη.

8. Όταν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε

Δημιουργήστε λογαριασμό και ξεκινήστε  την ηλεκτρονική παραγγελία εδώ: Αναζήτηση δότη
Δείτε επίσης τους Όρους της Σύμβασης.

Πόσο καιρό πριν την ωορρηξία πρέπει να κάνω την παραγγελία μου; 

Πραγματοποιήστε την παραγγελία σας αρκετά νωρίτερα. Η Cryos χρειάζεται 2 ημέρες για να επεξεργαστεί την παραγγελίας σας πριν σας την αποστείλει. Έπειτα, προσθέστε και τον χρόνο αποστολής, 1-2 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους προορισμούς στην Ευρώπη και 2-5 ημέρες για τους υπόλοιπους προορισμούς.

Με την πληρωμή πρόσθετης χρέωσης καθυστερημένης παραγγελίας, οι παραγγελίες μπορούν να εκτελεστούν την ίδια ημέρα που θα τις λάβουμε, αν πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 π.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Δείτε επίσης τους Όρους της Σύμβασης. 

Είμαστε δίπλα σας

Στην Cryos, θέλουμε να σας υποστηρίζουμε καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας μέχρι να γίνετε γονείς. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Μιλάμε δανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και Εβραϊκά.