Έλεγχος και Πρότυπα

Η Cryos παρέχει σπέρμα δότη σε πολλές χώρες και οι περισσότερες έχουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο των δοτών. Για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε πάντα στις κλινικές απαιτήσεις, λειτουργούμε σύμφωνα με ειδικά πρότυπα για κάθε χώρα.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε πώς επιλέγουμε και ελέγχουμε τους δότες μας σύμφωνα με το εκτεταμένο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας και ποιο πρότυπο πρέπει να επιλέξετε όταν παραγγέλνετε σπέρμα δότη. Επιπλέον, εξηγούμε πώς ενεργούμε όταν γίνει αναφορά μιας πιθανής πάθησης δότη ή παιδιού δότη.

Πώς επιλέγουμε και ελέγχουμε τους δότες μας

Όταν ένας δυνητικός δότης κάνει αίτηση στην Cryos, υποβάλλεται σε μια ενδελεχή διαδικασία επιλογής και ελέγχου.

Πρώτα, συμπληρώνει ένα αναλυτικό ιατρικό ερωτηματολόγιο και συμμετέχει σε μια συνέντευξη με το ιατρικό προσωπικό μας με στόχο την απόρριψη των υποψηφίων σύμφωνα με το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και την επικίνδυνη συμπεριφορά. Οι υποψήφιοι δότες με οικογενειακό ιστορικό σοβαρών κληρονομικών ψυχικών ή σωματικών ασθενειών απορρίπτονται.

Επιπλέον, πραγματοποιείται μια διεξοδική σωματική και ψυχική εξέταση του υποψηφίου, και ελέγχονται δείγματα αίματος και ούρων για μολυσματικές ασθένειες σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου. Οι δότες ελέγχονται επίσης για αρκετές κληρονομικές ασθένειες. Τέλος, ελέγχονται για φυσιολογικό καρυότυπο (προφίλ χρωμοσώματος).

Οι δότες που γίνονται δεκτοί ελέγχονται για μολυσματικές ασθένειες τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δωρεάς.

Η Σύνοψη καταγραφών, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα εξετάσεων και πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δότη και το πρότυπο, επισυνάπτεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και εσωκλείεται στο πακέτο αποστολής σας. Η Σύνοψη καταγραφών υπόκειται διαρκώς σε αλλαγές, λόγω των συνεχών εξετάσεων των δοτών.

Τι είναι το πρότυπο και ποιο πρέπει να επιλέξετε;

Όταν επιλέγετε δότη σπέρματος για θεραπεία σε μια κλινική γονιμότητας, πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι δωρεές αυτού του δότη ανταποκρίνονται στο πρότυπο της χώρας σας ή της περιοχής της θεραπείας πριν κάνετε την παραγγελία σας. 

Στην Cryos, αποστέλλουμε σπέρμα δότη σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χώρα ή περιοχή έχει το δικό της πρότυπο σχετικά με την επιλογή και τον έλεγχο των δοτών σπέρματος. Συνεπώς, λειτουργούμε σύμφωνα με ένα εύρος ειδικών προτύπων για κάθε περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι οι δότες έχουν επιλεγεί, ελεγχθεί και προορίζονται για κλινική χρήση σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Ένας δότης μπορεί να ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα διαφορετικά πρότυπα. Στην Αναζήτηση δότη, μπορείτε να δείτε ποια πρότυπα πληροί η δωρεά ενός δότη. Μπορείτε επίσης να βάλετε φίλτρα στην αναζήτηση σας σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία σε κλινική γονιμότητας σε μια από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο πρότυπο. Ακόμα και αν ένας δότης έχει πρότυπο ΕΕ, αυτό ίσως να μην αρκεί για τη θεραπεία στη χώρα σας, στην περίπτωση που η χώρα σας έχει δικό της πρότυπο όπως αναφέρεται παρακάτω.  

Εάν η χώρα στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία σας δεν αναφέρεται παρακάτω, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε σπέρμα δότη από την Cryos. Σε αυτήν την περίπτωση, σας συμβουλεύουμε να ρωτήστε την κλινική γονιμότητάς σας για το πρότυπο που πρέπει να επιλέξετε ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

CAN - Καναδάς
DE – Γερμανία

DK – Δανία
EU – Ευρωπαϊκή Ένωση
FI – Φινλανδία
ISR – Ισραήλ
ITA – Ιταλία
NL – Ολλανδία
NO – Νορβηγία
NYS – Νέα Υόρκη
SE – Σουηδία
UK – Ηνωμένο Βασίλειο
USA – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Πώς διαχειριζόμαστε τις παθήσεις

Παρά τη διεξοδική διαδικασία επιλογής και ελέγχου, ο κίνδυνος απόκτησης παιδιού με ιατρική πάθηση δεν μπορεί να εξαλειφθεί. 

Η Cryos λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις παθήσεις και δεν θα αποκρύψει πληροφορίες από οποιοδήποτε άτομο οι οποίες σχετίζονται με τον δότη. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πάθηση ενός δότη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα προσβάλλει το παιδί σας.  

Στο παρακάτω σχήμα, δείχνουμε πώς χειριζόμαστε μια πιθανή πάθηση σε έναν δότη ή σε ένα παιδί δότη εάν λάβουμε ενημέρωση.

Πώς διαχειριζόμαστε την ανακάλυψη μιας γενετικής πάθησης σε έναν δότη ή σε ένα παιδί:

Ανακάλυψη και αναφορά μιας νόσου δότη ή παιδιού από δότη στην Cryos

Το σπέρμα του δότη αποσύρεται αμέσως και αναστέλλεται η δυνατότητα χρήσης του κατά τη διάρκεια των αναλύσεων και των διερευνήσεων. Δεν είναι δυνατή η αποστολή σπέρματος από αυτόν τον δότη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ανάλυση

Πόρισμα:
Ο δότης δεν μπορεί να είναι η αιτία — το σπέρμα του δότη καθίσταται και πάλι διαθέσιμο

Πόρισμα: Ο δότης μπορεί να είναι η αιτία — η διερεύνηση συνεχίζεται

Η πάθηση καταγράφεται στα αρχεία του δότη και στη Σύνοψη καταγραφών. Απαιτείται υπογεγραμμένη συγκατάθεση πριν από τη χρήση. Η αποστολή σπέρματος του συγκεκριμένου δότη είναι δυνατή μόνο για δεύτερο παιδί.

Πόρισμα:
Ο δότης δεν μπορεί να είναι η αιτία — το σπέρμα του δότη καθίσταται και πάλι διαθέσιμο