Φιαλίδια σπέρματος ICI ή IUI

Στην Cryos, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δυο διαφορετικών τύπων φιαλιδίων: ICI ή IUI. Οι δύο τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές θεραπείες γονιμότητας και η επιλογή συχνά εξαρτάται από την προτίμηση της κλινικής γονιμότητάς σας.

Στα διαθέσιμα φιαλίδια ενός δότη στην Αναζήτηση δότη θα συναντήσετε τους όρους ICI και IUI. Παρακάτω εξηγούμε τη διαφορά των φιαλιδίων σπέρματος ICI και IUI και ποιο ενδείκνυται να επιλέξετε για κάθε θεραπεία.

Φιαλίδια σπέρματος ICI ή IUI

Τι είναι το φιαλίδιο σπέρματος ICI;

Τα φιαλίδια σπέρματος ICI είναι σπέρμα ανεπεξέργαστο/χωρίς πλύση. Τα φιαλίδια σπέρματος ICI περιέχουν όλα τα φυσικά υγρά που υπάρχουν σε μια φυσιολογική εκσπερμάτιση.

Σε ποιον τύπο θεραπείας χρησιμοποιούνται τα φιαλίδια σπέρματος ICI;

Τα φιαλίδια σπέρματος ICI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενδοκολπική σπερματέγχυση (ICI). Σε αυτήν τη θεραπεία γονιμότητας, το σπέρμα εισέρχεται στον κόλπο της γυναίκας με μια σύριγγα. Τα κινούμενα σπερματοζωάρια θα κολυμπήσουν στη μήτρα και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γονιμοποιήσουν το ωάριο. Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με τη σεξουαλική επαφή.

Τα φιαλίδια σπέρματος ICI μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για θεραπεία ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI), εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ή ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίων (ICSI), εάν η κλινική μπορεί να πλύνει τα φιαλίδια σπέρματος πριν από τη θεραπεία. Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε την κλινική σας σχετικά με τον τύπο φιαλιδίου σπέρματος που προτιμάει. 

Το σπέρμα δότη ICI δεν είναι έτοιμο προς χρήση για θεραπεία IUI (ενδομήτρια σπερματέγχυση), καθώς η εισαγωγή ανεπεξέργαστου σπέρματος απευθείας στη μήτρα μπορεί να προκαλέσει αρνητική αντίδραση η οποία θα οδηγήσει σε σοβαρές μυϊκές συσπάσεις.

Τι είναι το φιαλίδιο σπέρματος IUI;

Τα φιαλίδια σπέρματος IUI περιέχουν πλυμένο σπέρμα, του οποίου η επεξεργασία έχει γίνει σε εργαστήριο. Τα υγρά της φυσικής εκσπερμάτισης έχουν αφαιρεθεί και έχει προστεθεί ένα κρυοσυντηρητικό.

Σε ποιον τύπο θεραπείας χρησιμοποιούνται τα φιαλίδια σπέρματος IUI;

Τα φιαλίδια σπέρματος IUI είναι έτοιμα προς χρήση για θεραπεία ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI), όπου το σπέρμα τοποθετείται απευθείας στη μήτρα. Αυτή η θεραπεία γονιμότητας επιτρέπει σε πολλά σπερματοζωάρια να φτάσουν το ωάριο και συνεπώς, οι πιθανότητες για εγκυμοσύνη αυξάνονται σε σχέση με τη θεραπεία ICI. Η θεραπεία IUI πραγματοποιείται πάντα από καταρτισμένο επαγγελματία υγείας. 

Τα φιαλίδια IUI μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία ενδοκολπικής σπερματέγχυσης (ICI), εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίων (ICSI), σύμφωνα με την προτίμηση της κλινικής σας. 

Ρωτήστε την κλινική γονιμότητάς σας

Σας προτείνουμε πάντα να συμβουλεύεστε την κλινική σας σχετικά με τον τύπου φιαλιδίων σπέρματος που θα παραγγείλετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Cryos, εάν χρειάζεστε επιπλέον καθοδήγηση κατά την επιλογή IUI και ICI.

Διαβάστε σχετικά με την ποσότητα σπέρματος δότη που πρέπει να παραγγείλετε εδώ.