Υπεύθυνη δήλωση

Με το παρόν δηλώνω ότι είναι αληθείς οι πληροφορίες που έδωσα σε σχέση με τη δημιουργία αυτού του λογαριασμού. Επιπλέον, επιβεβαιώνω ότι γνωρίζω πως έχω ορισμένες νομικές υποχρεώσεις, ως επαγγελματίας υγείας, κατά την αποδοχή της λήψης και διαχείρισης σπέρματος δότη. Δέχομαι ότι διεθνείς και εθνικές αρχές θα λάβουν τα στοιχεία ταυτότητάς μου ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν ειδοποιήσεις για δυνητικές γενετικές παθήσεις που αφορούν δότη σπέρματος ή παιδί δότη που γεννιέται με δηλωμένη πάθηση.